Restaurování a kamenosochařské práce

Restaurátorské a kamenosochařské práce zajišťují vystudovaní odborní restaurátoři

MgA. Šárka Zárubová (licence k restaurování MK ČR č.j. 11843/2008) a BcA. Petr Záruba (licence k restaurování MK ČR č.j. 13645/2006)

Nabízíme:

- Restaurování veškerých kamenných objektů (sochy, křížky, zvonice, architektonické prvky atd.).

- Zhotovení odborných průzkumů a záměrů poškozených děl.

- Kamenosochařské práce.

Kamenosochařské práce

D1

D2 R1
domovní znamení

návrhová skica

(autor MgA. Š. Zárubová)

domovní znamení

finální realizace v kameni

(autor MgA. Š. Zárubová)

reliéf sv. Vojtěcha

 hliněný model pro realizaci v kameni

(autor MgA. Š. Zárubová)

 

Restaurování

socha Mistra Jana Husa (Husovo nám. Benešov)

H1

H2

H3

Stav před restaurováním Stav po restaurování Průběh snímání sádrové krusty

socha sv. Vojtěcha (obec Bžany)

V1 V2 V3
Stav před restaurováním Stav po restaurování Zhotovení doplňku z kamene

žulová zvonice (obec Lešany, část Břežany)

Z1 Z2 Z3
Stav před restaurováním Stav po restaurování Znečištění stékající rzí

kamenný kříž (obec Keblov)

K1 K2 K3
Stav před restaurováním Stav po restaurování Průběh prací