O naší firmě

 

Kamenictví Záruba je rodinná firma s dlouholetou tradicí.  Tomuto zajímavému řemeslu se

 věnoval můj praděd Vojtěch Záruba, druhorozený syn

 kamenického mistra ze Suchdola u Třeboně, který položil

 základy kamenického rodu v Divišově již v roce 1925. Můj

 děd Jaromír Záruba pokračoval v jeho šlépějích až do

 znárodnění firmy a později se stal i vedoucím provozu

 znárodněného kamenictví v Divišově. Můj otec Bohumil

 Záruba v roce 1990 firmu obnovil na základu tradic naší

 rodiny a celou firmu tak znovu uvedl v život. Od svého

 založení až dodnes se firma zabývá výrobou a renovací

 pomníků. V průběhu let, s rostoucími zkušenostmi došlo k rozšíření našeho zaměření také

 na výrobky vyžadující přesnější opracování a větší  množství kvalifikované kamenické

 práce. Dnes proto vyrábíme a montujeme

 nejen  pomníky, ale také kuchyňské a koupelnové desky, obklady, dlažby, schodiště,

 krby, parapety a mnoho dalších výrobků 

 z přírodních  materiálů, zejména ze žul

 dovozových i tuzemských.  

 Jan Záruba