Urnové hroby:

-         Celožulové nové urnové hroby umíme vyrobit a namontovat od 16.000,-- Kč.

-         Průměrná (nejčastější) cena, za kterou vyrábíme a montujeme kompletní žulové urnové hroby se pohybuje okolo 26.000,-- Kč.

-         V ceně je zahrnuto: nápis, montáž, základy, sklípek na 6 uren, DPH 20 %

Cena je ovlivněna rozměry požadovaného urnového hrobu, výběrem druhu žuly a její sílou, délkou nápisu a jeho provedením (psací, tiskací, plastické písmo, 23,75 krt. zlato, stříbro, barva)

Žula vyniká dlouhou životností a je odolná vůči působení povětrnostních vlivů.

Fotogalerie

Jednohroby:

-         Celožulové nové jednohroby umíme vyrobit a namontovat od 25.000,-- Kč.

-         Průměrná (nejčastější) cena, za kterou vyrábíme a montujeme kompletní žulové jednohroby se pohybuje okolo 35.000,-- Kč.

-         V ceně je zahrnuto: nápis, montáž, základy, DPH 20 %

Cena je ovlivněna rozměry požadovaného jednohrobu, výběrem druhu žuly a její sílou, délkou nápisu a jeho provedením (psací, tiskací, plastické písmo, 23,75 krt. zlato, stříbro, barva)

Žula vyniká dlouhou životností a je odolná vůči působení povětrnostních vlivů.

Fotgalerie

Dvojhroby:

-         Celožulové nové dvojhroby umíme vyrobit a namontovat od 45.000,-- Kč.

-         Průměrná (nejčastější ) cena, za kterou vyrábíme a montujeme kompletní žulové dvojhroby se pohybuje okolo 60.000,-- Kč.

-         V ceně je zahrnuto: nápis, montáž, základy, DPH 20% 

Cena je ovlivněna rozměry požadovaného dvojhrobu výběrem druhu žuly a její sílou, délkou nápisu a jeho provedením (psací, tiskací, plastické písmo, 23,75 krt. zlato, stříbro, barva)

Žula vyniká dlouhou životností a je odolná vůči působení povětrnostních vlivů.

Fotgalerie

Epitafní nápisní desky: 

Epitafní kamenné nápisní destičky jsou „tzv. náhražkou" epitafních opaxitových desek, které se dnes již nevyrábí. Tyto kamenné desky se vyrábí z převážně tmavé žuly (aby písmo na  nich dobře vyniklo), v síle 2 nebo 3 cm a silikonem se lepí na teracová nápisní těla. Je také možné tyto desky přivrtat, avšak tento způsob nedoporučujeme, neboť hrozí při vrtání riziko prasknutí a je nákladnější.

Dalším možným typem epitafních desek jsou desky skleněné, vyráběné z komaxitu. Tyto desky si zákazník zakoupí ve sklenářství a naše firma na ně vytryská nápis dle jeho přání.

Fotgalerie